Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Moniosaaja L. Helinin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.1.2021. Viimeisin muutos 25.1.2021.

Rekisterinpitäjä

Moniosaaja L. Helin
Kurisjärventie 32
37800 Akaa
moniosaaja.l.helin@gmail.com

Rekisterivastaava

Lasse Helin
moniosaaja.l.helin@gmail.com
045 238 3999

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerään henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimesi, asemasi, yrityksesi/organisaatiosi, yhteystietosi (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilaamistasi palveluista ja niiden muutoksista, laskutustietosi sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sinulta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa luovutat tietojasi.

Tietojen jakaminen

Jos olet asiakkaani, henkilötietojasi vastaanottavat:
– yritykseni eli minä itse
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse
– palvelun toimittaja, mikäli varaan puolestasi kolmannen osapuolen palveluja (vain laskutustiedot ja tarvittavat tiedot palvelun totetuttamista varten)

Tietojen säilytys

Säilytän henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan

Tietoon liittyvät oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus 
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos minulla ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Rekisteri- ja tietosuoja-seloste

Tämä on Moniosaaja L. Helinin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.1.2021. Viimeisin muutos 25.1.2021.

Rekisterinpitäjä

Moniosaaja L. Helin
Kurisjärventie 32
37800 Akaa
moniosaaja.l.helin@gmail.com

Rekisterivastaava

Lasse Helin
moniosaaja.l.helin@gmail.com
045 238 3999

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerään henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimesi, asemasi, yrityksesi/organisaatiosi, yhteystietosi (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilaamistasi palveluista ja niiden muutoksista, laskutustietosi sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukai-set tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sinulta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa luovutat tietojasi.

Tietojen jakaminen

Jos olet asiakkaani, henkilötietojasi vastaanottavat:
– yritykseni eli minä itse
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse
– palvelun toimittaja, mikäli varaan puolestasi kolmannen osapuolen palveluja (vain laskutustiedot ja tarvittavat tiedot palvelun totetuttamista varten)

Tietojen säilytys

Säilytän henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan

Tietoon liittyvät oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus 
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos minulla ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.